Δωρεάν Microsoft Office Starter 2010 (Word και Excel) για Vista, 7
Ελληνικά Αγγλικά και PowerPoint Viewer



Δωρεάν Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου για XP, Vista, 7, 8 και Mac
Ελληνικά Αγγλικά